Obchodně průmyslový park - Pohořelice

OPpark nabízí prostor staveb a volných prostranství k podnikání malých i větších podnikatelů.

OPpark, dle konkrétní aktuální situace, je schopen uspokojit poptávku na umístění provozovny od cca 30 do 5.000 m2, i více.

Co nabízíme

  • pozemky od 100 m2 do 40.000 m2 i více pro výrobu, skladování, garážování nebo i pro novou zástavbu
  • majetkové soubory - pozemky s budovami pro výrobu, skladování nebo garážování od 100 m2 do 5.000 m2 (případně s novou výstavbou i více)
  • obchodní prostory v krytém obchodním centru - tržnici od 25 m2 do 600 m2 (případně i více)
  • kancelářské a obchodní prostory od 12 m2 do 600 m2 (případně i více)

Páteří celého parku je koridor technické infrastruktury, v kterém jsou vedeny rozvody inženýrských sítí s dostatečnou kapacitou i pro náročné nájemce:

  • vodovod pitné, požární a užitkové vody
  • elektrovod s vlastní trafostanicí
  • plynovod
  • dešťová a splašková kanalizace (včetně vlastní ČOV k předčištění odpadních vod v případě potřeby)
  • telekomunikační sítě (v městě Pohořelice jsou dostupné veškeré v současnosti nabízené přenosové sítě)
  • přístupové a příjezdové komunikace (zajišťují přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům a stavbám, které jsou předmětem nabídky OPparku

OPpark leží na okraji města ve smíšené zóně, současně i v blízkosti centra Pohořelic. V sousedství se nachází obchodní a skladový terminál. Celá tato městská zóna je napojena novými místními komunikacemi na hlavní nadregionální silniční komunikace procházející městem, především ve směru na Brno, Wien, Znojmo, Kyjov a tím i na dálnici Brno - Wien.
Železniční stanice Pohořelice je koncovou stanicí s nakládkovým prostorem, přes žst. Vranovice jsou Pohořelice napojeny na I. železniční koridor.

Město Pohořelice - centrum správního obvodu (www.pohorelice.cz) je přirozeným spádovým centrem mikroregionu, včetně rekreační oblasti Novomlýnských nádrží.
Město má občanskou vybavenost na dobré úrovni, velmi dobrou dostupnost centra Brna. Ve městě jsou vytvořeny dobré podmínky pro bytovou výstavbu, která zde probíhá trvale od roku 1999.

Centrální soubor budov OP parku

V centru OP parku se nachází třípodlažní budova pro výrobu a skladování. Přízemí této budovy tvoří s dalšími jednopodlažními halami ucelený výrobní (skladový) komplex s plochou cca 2.500 m2.

Ve 2. a 3. nadzemním podlaží třípodlažní budovy jsou umístěny výrobní (skladové) prostory o velikosti od 36 do 800 m2 v každém podlaží, které je možné užívat spolu s uceleným komplexem v přízemí nebo samostatně. Na každém podlaží jsou prostory sociálního zázemí pro zaměstnance s dostatečnou kapacitou. Výrobní a skladové prostory v 2. a 3. podlaží jsou vybaveny klimatizací.

Každé podlaží tak představuje komplexně vybavený prostor cca 800 m2 pro výrobu nebo skladování. Maximální možné zatížení nadzemních podlaží je 5 kN/m2.

Pro vertikální manipulaci je v třípodlažní budově umístěn nákladní výtah o nosnosti 1.000 kg, umožňující přepravu zboží nebo surovin na europaletách (vertikální dopravní systém je možné doplnit vestavbou dalšího výtahu).

V přízemí soubor doplňuje malá a velká zastřešená nakládací rampa umožňující úrovňovou vykládku dvou i více kamiónů najednou z čela nebo z boku.

Obchodní a administrativní centrum - Tržnice

V přední části OP parku podél veřejné komunikace (ul. Cukrovarská) se nachází soubor budov s kancelářskými a obchodními prostorami. Hlavní částí tohoto souboru je jednopodlažní prostor Tržnice. Na soubor navazuje veřejně přístupné prostranství s dostatkem parkovacích ploch. Podél tržnice je na prostranství situováno tržiště pro stánkový prodej.

Areál OP parku obsahuje další majetkové soubory pozemků a stávajících budov. OP park má vlastní trafostanici a ČOV.

Pro uživatele OP parku, jejich obchodní partnery a zaměstnance je v obchodním a administrativním centru k disposici občerstvení s jídelnou, v místě nabídka podnikatelských servisních služeb - organizační, realitní, právní, ekonomický a účetní, BOZP a požární ochrany.

Nahoru

Výkresová část

Schéma areálu OPparku na Cukrovarské ulici v Pohořelicích.

Centrální soubor budov.

Obchodní centrum - tržnice.

Nahoru

Mapová část

Pohořelice najdete na trase Brno - Vídeň.

Pohořelice se nacházejí 25 km od Brna směrem na jih.

Při příjezdu od Brna se dejte hned za centrem Pohořelic doprava na Loděnice.

Nahoru

Navigace:

Úvodní text
Výkresová část
Mapová část

Kontakty:

OP park

Obchodně průmyslový park
Cukrovarská 233
691 23 Pohořelice
Tel.: 519 424 511
Fax: 519 425 825
Mail: sprava@oppark.cz

OP park - Vídeňská

Pohořelice, Vídeňská ul.
Další informace: Město Pohořelice

OP park - Znojemská

Pohořelice, Znojemská ul.

Více informací na OPpark na adrese sprava@oppark.cz